Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van professionele coördinatoren. Jolanda de Hoog, Henriët van der Maaten en Elly Bonekamp zorgen ervoor dat vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners samen één team vormen. Zij zijn het aanspreekpunt voor familie en naasten. Met hen heeft u de eerste oriënterende gesprekken. U bent van harte welkom met uw vragen en wensen!

Bestuur

Het bestuur van de stichting Hospice Apeldoorn bestaat uit vijf onbezoldigde vrijwilligers:

  • Michiel Luykx, voorzitter  (e-mail: voorzitter@hospiceapeldoorn.nl)
  • Bram Kemmeren, penningmeester  (penningmeester@hospiceapeldoorn.nl)
  • Henriette van der Poel, secretaris
  • Lies Voorsluijs, lid
  • Sarah van Benthem, lid (nieuwsbrief@hospiceapeldoorn.nl)

Vertrouwenspersoon

Mevrouw C. Meerveld, bereikbaar per e-mail:  vertrouwenspersoon@hospiceapeldoorn.nl

Klachtenreglement

Voor uitgebreide informatie klik hier.

Beloningsbeleid

De coördinatoren van het Hospice Apeldoorn worden beloond volgens de geldende cao VVT. Bestuurders en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten die ze maken in de uitoefening van hun functie.

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van Hospice Apeldoorn is 808645766.

Netwerken

Hospice Apeldoorn is lid van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe.

Beleidsplan

Welke ambitie, strategie en voornemens we hebben voor Hospice Apeldoorn tot en met 2025, leest u in het beleidsplan 2020 – 2025. Het plan is in samenspraak met de coördinatoren voorbereid en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Hospice Apeldoorn. Vanuit onze missie en visie kijken we zowel naar de interne als externe ontwikkelingen.

Lees het beleidsplan Hospice Apeldoorn 2020 – 2025. 

Jaarverslag