Donaties

Het hospice is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook, volgens de daarvoor geldende regels, aftrekbaar van de belastingen.

U kunt het hospice op verschillende manieren financieel steunen:

  • U kunt eenmalig een bedrag overmaken op IBAN nummer NL94 RABO 0373473680 ten name van de Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn te Apeldoorn. Om u een bedankje te kunnen sturen, verzoeken wij u om bij ‘mededelingen’ uw adres te vermelden. 
  • U kunt het Hospice opnemen in uw testament. Wilt u hierover meer weten, alsmede over de mogelijke fiscale voordelen, neem dan contact op met uw notaris.
  • U kunt een periodieke gift doen. Vul hiervoor het formulier in en mail het naar vrienden@hospiceapeldoorn.nl

Trackback van jouw site.