Wilt u Hospice Apeldoorn financieel ondersteunen? Hartelijk dank! Met uw financiële steun kunnen wij ons belangrijke werk namelijk blijven verrichten.

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen:

Eenmalige gift

U kunt eenmalig een bedrag overmaken op IBAN-nummer NL94 RABO 0373 4736 80 ten name van de Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn te Apeldoorn.

Wij willen u graag een bedankje sturen als u een donatie heeft gedaan. Wilt u daarvoor bij ‘mededelingen’ uw adres vermelden?

Periodieke gift

Wilt u Hospice Apeldoorn vaker ondersteunen? Dan kunt u een periodieke gift doen. Vul hiervoor het formulier in en mail het naar vrienden@hospiceapeldoorn.nl. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u ons hierover natuurlijk ook een e-mail sturen.

Testament

U kunt het hospice opnemen in uw testament. Dit kan u ook fiscale voordelen opleveren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met uw notaris.

ANBI en RSIN-nummer

Het hospice is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom, volgens de daarvoor geldende regels, aftrekbaar van de belastingen. Meer informatie hierover leest u op de website van de Belastingdienst.

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de Stichting Vrienden van het Hospice is 811035955. Dit nummer kunt u gebruiken als u uw (periodieke) gift wilt aftrekken van uw belastingen.

Wensenlijst

Uw gift wordt goed besteed.

Momenteel hebben wij de volgende wensenlijst met zaken die wij graag willen aanschaffen of aanpakken:

  • Bloempotten tuin
  • iPad voor gasten