Kosten verblijf

Alle zorg die u thuis vergoed krijgt, wordt ook vergoed in Hospice Apeldoorn. Wel raden we u aan om hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op de website Zorgwijzer vindt u ook meer informatie. 

Verpleegkundige zorg

De kosten voor de verpleegkundige zorg worden vergoed uit uw zorgverzekering. U betaalt daarvoor geen eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

In principe kost het verblijf niets meer dan thuis. Wij maken echter wel kosten voor uw verblijf die niet vergoed worden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de huisvesting, maaltijden en de was. Wij vragen hier voor een vrijwillige bijdrage, met een richtlijn van € 35 per dag.