Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2021

Open dag: zaterdag 11 juni 2022

Tussen 13.00 en 16.00 uur staan onze deuren open voor een ieder die een kijkje in het hospice wil komen nemen. Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom op de Polkatraat 5.

In Memoriam Chris Laukens (1947 – 2021)

Tot ons verdriet bereikte hospice Apeldoorn het bericht dat Chris Laukens op 7 november jl., op 74-jarige leeftijd, is overleden ten gevolge van een ernstige ziekte. Chris heeft in de jaren 2007 – 2013 als penningmeester een grote bijdrage geleverd aan een zeer degelijk financieel beheer van de middelen van St. Hospice Apeldoorn. Niet alleen was hij een kundig vakman, maar bovenal zal Chris herinnerd worden als een zeer aimabel mens. Het bestuur en de coördinatoren van hospice Apeldoorn wensen zijn echtgenote Corry, dochter Susan en echtgenoot Erik, alsook kleinzoon Niek, alle sterkte om dit grote verlies van hun geliefde Chris enigszins dragelijk te houden.

In 2007 zei Chris rond zijn aantreden als penningmeester dat hij de functie aanvaarde ‘om niet in ledigheid te vervallen’ na een werkzaam leven als registeraccountant. Dit, om ‘samen met anderen inspanningen te leveren ten dienste van onze maatschappij, om zo voor elkaar het leven in de directe omgeving zo aangenaam mogelijk te maken’. Dat kenmerkte hem wat ons betreft in hoge mate. Chris Laukens zette zich in voor zijn naasten, was een heel fijn mens om bij te zijn, en maakte het voor zijn mede- bestuursleden mogelijk een groot vertrouwen in de financiën van St. Hospice Apeldoorn te hebben en het beleid ongehinderd uit te voeren. Chris, we zullen je missen, rust zacht!”