Open middag 9 november

Op zaterdag 9 november a.s. verwelkomt het hospice belangstellenden tussen 13.00 en 16.00 uur. 

Trackback van jouw site.