Over ons

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van professionele coördinatoren. Zij zorgen ervoor dat vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners samen één team vormen. Zij zijn het aanspreekpunt voor familie en naasten. Met hen heeft u de eerste oriënterende gesprekken. Met vragen en wensen bent u bij hen van harte welkom. 

Dagelijkse zorg

Onze dagelijkse zorg wordt verleend door goed opgeleide vrijwilligers die nauw samenwerken met professionele verpleegkundigen, van de organisatie Privazorg, die 24 uur per dag beschikbaar zijn. De medische zorg wordt bij voorkeur gegeven door uw eigen huisarts.

Komt u van buiten Apeldoorn dan kunnen we een beroep doen op huisartsenpraktijk Sluisoordlaan. Verder houdt u de begeleiding van uw eigen geestelijk verzorger, fysiotherapeut en wie u verder wenst.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf onbezoldigde vrijwilligers:

 • Frank Vermeulen, voorzitter (voorzitter@hospiceapeldoorn.nl)
 • Paul Dekens, penningmeester
 • Anja Hansma, secretaris
 • Lies Voorsluijs, lid
 • Sarah van Benthem, lid

Het bestuur wordt ondersteund door een secretaresse. 

Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon
Dhr. drs. A.J. Blocks bereikbaar via vertrouwenspersoon@hospiceapeldoorn.nl

Beloningsbeleid

Alleen de coördinatoren van het Hospice Apeldoorn worden beloond conform de geldende CAO VVT. Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van Hospice Apeldoorn is 808645766.

Jaarverslagen

Beleidsplan

Beleidsplan Hospice Apeldoorn 2020-2025

 

 

 

Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn

De Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn ondersteunt het werk van Hospice Apeldoorn financieel en materieel. Dit is als enige doelstelling van de Stichting in de statuten vastgelegd. De Stichting heeft geen personeel in dienst. De Stichting stelt zich ten doel gelden te verwerven voor de tekorten in de exploitatie.

Financiële steun
Alleen met voldoende financiële steun van derden kan het hospice voortbestaan. De Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de belastingen.

 • Het IBAN nummer van de St. Vrienden van het Hospice is NL94 RABO 0373473680. Het RSIN nummer van de Stichting is 811035955.
 • Voor inlichtingen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting: dhr. A. Joosten door te bellen 06-34570629 of te mailen naar vrienden@hospiceapeldoorn.nl

Financieel verslag 2019

Beleidsplan

Comité van aanbeveling en VPTZ

Comité van aanbeveling
Het hospice wordt gesteund door een comité van aanbeveling. Hierin hebben de volgende personen zitting:

 • Dhr. N.T. Stukker, wethouder gemeente Apeldoorn
 • Dhr. mr. G.J. de Graaf, oud-burgemeester van Apeldoorn en oud-voorzitter van de Eerste Kamer
 • Dhr. S.W. Scholte, directeur Rabobank Apeldoorn en omgeving
 • Dhr. drs. J. Siegelaar, bestuursvoorzitter Huisartsencoöperatie Regio Apeldoorn
 • Mw. R. van der Horst, Apeldoorn
 • Mw. drs. W. te Water, klinisch geriater Gelre ziekenhuizen
 • Dhr. R. Boon, Boon Belasting Advies

VPTZ
Hospice Apeldoorn is lid van de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Donaties

Het hospice is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook, volgens de daarvoor geldende regels, aftrekbaar van de belastingen.

U kunt het hospice op verschillende manieren financieel steunen:

 • U kunt eenmalig een bedrag overmaken op IBAN nummer NL94 RABO 0373473680 ten name van de Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn te Apeldoorn. Om u een bedankje te kunnen sturen, verzoeken wij u om bij ‘mededelingen’ uw adres te vermelden. 
 • U kunt het Hospice opnemen in uw testament. Wilt u hierover meer weten, alsmede over de mogelijke fiscale voordelen, neem dan contact op met uw notaris.
 • U kunt een periodieke gift doen. Vul hiervoor het formulier in en mail het naar vrienden@hospiceapeldoorn.nl

Wensenlijst

 • Bankstel huiskamer met hoekbank
 • Opknappen toiletgroep
 • Beamer vergaderruimte
 • Scheidingswand/room-dividers vergaderruimte