Over de stichting

De Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn ondersteunt het werk van Hospice Apeldoorn financieel en materieel. Dit is als enige doelstelling van de Stichting in de statuten vastgelegd. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Gift doen

Hospice Apeldoorn heeft de financiële steun van derden hard nodig. Wilt u ons financieel ondersteunen? Dan kunt u een gift doen aan Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn.

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de belastingen. Lees hierover meer op de pagina ‘Hoe u ons financieel steunt’. 

Publicaties

Meer informatie

Wilt u financiële inlichtingen? Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting: de heer A. Joosten. U kunt hem bellen op 06-34570629 of een e-mail sturen naar vrienden@hospiceapeldoorn.nl.