Wijzigingen in de organisatie

Op 18 maart is de heer Marten Broekens, tot voor kort huisarts in Apeldoorn, toegetreden tot het bestuur van het hospice.

Op 1 april heeft de heer Barry van de Lagemaat in het Comité van Aanbeveling de plaats overgenomen van de heer Sjoerd Scholte.

Trackback van jouw site.